Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Finantsinvestorid võivad vastutada nende portfelli kuuluva ettevõtja kartelli eest (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Finantsinvestorid võivad vastutada nende investeerimisportfelli kuuluvate ettevõtjate poolt toime pandud konkurentsiõiguse rikkumiste eest, kinnitas Euroopa Kohus 26.01.2021 Goldman Sachs kohtuasjas (kaasus nr C-595/18 P) tehtud otsuses.

 width=

Euroopa Komisjon trahvis 2014. aastal ettevõtet nimega Prysmian 104,6 miljoni euroga selle eest, et Prysmian osales kartellikokkuleppes. Kuna kartelli kehtivuse ajast nelja aasta jooksul omas Goldman Sachs Prysmianis erinevate ettevõtjate kaudu kaudset osalust, leidis Komisjon, et kuulus investeerimispank on solidaarselt vastutav nimetatud trahvist 37,3 miljoni euro eest. Pärast aastaid kestnud kohtulahinguid kinnitas vastavat otsust nüüd ka Euroopa Kohus. 

Põhilised aspektid, mida Euroopa Kohtu lahendist tähele panna, on järgmised: 

  • Institutsionaalsed investorid (nt pangad, private equity investorid ja teised investeerimisettevõtted) võivad vastutada nende portfelli kuuluvate ettevõtjate poolt toime pandud konkurentsiõiguse rikkumiste (nt kartellid) eest sarnaselt tavapäraste emaettevõtjatega. Sellise vastutuse välistamiseks peaksid investorid tõendama, et nad olid puhtalt „finantsinvestorid“, kellel ei ole tegelikku valitsevat mõju tütarühingu juhtimise üle. Vaadates Euroopa Kohtu selgitusi on seda „tõket“ päris keeruline ületada. 
  • Isegi kui investori põhieesmärk ei ole portfelli kuuluva ettevõtja juhtimine, võib tema mõju ettevõtja üle olla piisavalt tugev, et vastutust võib eeldada. 
  • Tugevale mõjule tütarühingu üle võivad viidata väga erinevad (kohati isegi triviaalsena tunduvad) asjaolud: kontroll suure osa hääleõiguste üle (isegi kui tegelik aktsiaosaluse protsent on väiksem), õigus nimetada mitmeid juhtorganite liikmeid ja teha ettepanekuid tegevjuhtide tagasikutsumiseksisiklikud seosed juhtkonna liikmetega (nt seos „varasemate nõustamisteenuste“ või „konsultatsioonilepingute“ kaudu), perioodiliste ülevaadete saamine tütarühingult jne. 

Eesti õiguse alusel ei ole sellist üldist osaniku/aktsionäri vastutust kohtud kinnitanud, aga mis tahes piiriülest mõju omava äritegevuse puhul tuleb arvestada ka Euroopa Kohtu poolt kohaldatud EL reeglitega. 

See tähendab, et lisaks tavapärastele kontserni emaettevõtjatele peavad konkurentsiõiguse järgimisse tõsiselt suhtuma ka finantsinvestorid. See, et finantsinvestor ei teadnud, et portfelli kuuluv ettevõtja osales kartellis, ei vabasta teda EL õiguse alusel vastutusest. 

Eeltoodust tulenevalt on igal suurinvestoril nii enne uude ettevõtjasse investeerimist kui ka hiljem perioodiliselt mõistlik läbi viia konkurentsiõiguslik audit ning kõigis investeerimisportfelli kuuluvates ettevõtjates juurutada vastavad käitumisreeglid, mis tagavad konkurentsireeglite järgimise. TRINITI konkurentsiõiguse spetsialistid, kellel on nii vastavate auditite läbiviimisel kui juhiste koostamisel pikaajaline kogemus, aitavad teid selles hea meelega!