Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Euroopa Komisjon avaldas riigiabi juhised eri majandussektorite toetamiseks (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon avaldas eelmise aasta detsembri lõpus juhisedmis kirjeldavad, kuidas erinevates sektorites riikide majanduse abistamise pakette rakendada ilma riigiabireeglitega vastuollu minemata. 

 width=

Juhised hõlmavad investeerimisprojekte erinevates valdkondades vastavalt Komisjoni poolt sügisel avaldatud „2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegiale“.  

Valdkondadest on kaetud energeetika, hoonete energiatõhusus ja erinevad digitaliseerimise teemad. Juhised ei ole iseenesest eraldi õiguslikuks aluseks riigiabi andmisele, vaid kirjeldavad juba olemasoleva Euroopa Liidu õiguse võimalusi. Nõnda on kirjeldatud, millal on üldse tegemist riigiabiga, millal võiks võimalik riigiabi olla lubatav ilma Euroopa Komisjoni eelneva loata (grupierandi määruse alusel) ja millal on tarvilik Euroopa Komisjonilt loa taotlemine. Viimaste puhul on kirjeldatud tingimusi, millal Euroopa Komisjon loa annab. 

Juhised on leitavad siit