Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Euroopa komisjon andis Saksamaale riigiabi loa kogu riiki katva kiire interneti võrgu rajamiseks (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Nii nagu Eestis on käimas kiire interneti võrgu ehitamine, tehakse seda ka mujal. Euroopa Komisjon andis riigiabi loa Saksamaa plaanile rajada kogu riiki kattev kiire interneti võrk. Plaan aitab viia kiire interneti aladeni, kus teenuse pakkujad turutingimustel seda ei rajaks.

 width=

Saksamaa teavitas Euroopa Komisjoni plaanist rajada kogu Saksamaad kattev kiire interneti võrk hiljemalt 2025. aastaks. Plaani kogumaksumus oleks 12 mld eurot, millest riiklikul tasemel kaetaks 6 mld eurot ja teist samapalju lisanduks regionaalsetest ja kohalikest omavalitsustest.

Rajatav internetivõrk võimaldab sümmeetrilist kiirust 1 Gigabit sekundis (nii üles- kui allalaadimiskiirus), mis on märkimisväärselt kiirem võrreldes paljude sihtaladega. Tulenevalt erinevate sihtalade praegusest olukorrast, kohaldab Saksamaa kaheetapilist lähenemist:

  • Esimeses etapis keskendutakse aladele, kus praegused internetikiirused on väiksemad kui 100 Megabitti sekundis. See võimaldab oluliselt vähendada digitaalset lõhet maa- ja linnapiirkondade vahel
  • Teises etapis keskendutakse aladele, kus senised internetikiirused on suuremad kui 100 Megabitti sekundis, aga väiksemad kui 1 Gigabit sekundis.

Nii esimese kui teise etapi tulemusena peaks aastaks 2025 valmima kogu Saksamaad kattev kiire interneti võrk kiirusega 1 Gigabit sekundis. Rajatud internetivõrk saab olema avatud kõigile teenusepakkujatele.