Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Ettevõtte kriminaalasi: nõuanded juhile

Ettevõtte kriminaalasi tabab selle juhti ootamatult. Ühel hommikul on kontori ukse taga politsei, et firma ruumid, aga võib-olla ka Su auto ja kodu läbi otsida. Seejärel kutsutakse või viiakse Sind ülekuulamisele ja neid võib toimuda kaks – Sinu enda oma ja ettevõtte oma, keda esindad. Lõpuks oled ühel päeval koos oma firmaga kohtukulli ees ja mõtled, et mis sellest asjast välja tuleb. Vahepeale jääb hulk närvirakke ja aega, mida oleks soovinud kulutada äri enda tegemiseks.

 width=

Loodetavasti Sa asjadel nii kaugele areneda ei lase ja tahad kohe teada, mida ettevõtte kriminaalvastutus tähendab ning kuidas kriminaalasja sattudes juhina käituda. Kõigepealt räägime, mis on ettevõtte kriminaalvastus. 

Ettevõtte kriminaalvastutus: üks teeb, kaks vastutavad 

Ettevõtte kriminaalvastutus (juriidilise isiku kriminaalvastutus) tähendab, et kuriteos saab lisaks selle toime pannud inimesele kahtlustada, süüdistada, kohtu alla anda, süüdi mõista ja karistada ka äriühingut. Mõlemad mõistetakse süüdi, mõlemad saavad eraldi karistada, mõlemale jäävad kanda menetluskulud jne. 

Ettevõtted, kui vaid paberil eksisteerivad õiguslikud moodustised, ise muidugi tegusid (sh kuritegusid) toime ei pane, vaid seda teevad ikka inimesed. Lihtsalt teatud juhtudel näeb seadus ette, et inimeste tegude eest kannab kriminaalvastutust ka ettevõte. Ettevõtte kriminaalasi nõuab kolme asja. 

  • Tegu on kuriteokoosseisuga, mille eest karistatakse ka juriidilist isikut. Selliseid kuritegusid on väga palju! Asi ei piirdu enam kaugeltki korruptsiooni ja maksukuritegudega. 
  • Teo on pannud toime ettevõttega seotud inimeneSiin ei kehti loogika, et ettevõtet saab esindada vaid juhatuse liige või volituse saanud isik. Kuriteo toimepanemisel ei saa üldjuhul „esindajaks“ olla küll päris lihttöötaja, aga seadus peab võimalikuks, et tegutseb firma juhtorgan või selle liige, juhtivtöötaja või pädev esindaja. 
  • Tegu on toime pandud ettevõtte huvidesTihti piisab praktikas sellest, kui prokuratuur näitab, et tegu ja sellega taotletud tulemus ettevõtet kuidagi soodustab. Näiteks, et altkäemaksu anti, et võita hanget, kus firma osaleb. 

Kui kasvõi ühte neist ei ole, ei saa ettevõtet karistada. 

Valemid juhi tegutsemiseks ettevõtte kriminaalasjas 

Äriühingu tõhusa kaitse korraldamiseks kriminaalmenetluses on mõned rusikareeglid. 

Palka kaitsja kohe. Kriminaalmenetluse alguses lubab seadus toimetada advokaadita, kuid seda ainult kohtueelsel uurimisel. Kui seda kahtlase väärtusega „õigust“ omapäi tegutsemiseks kasutada, ei saa muidugi hiljem seetõttu uut võimalust, et asju teisiti teha ja vead parandada. Ettevõtte kriminaalasja puhul on minu arvates kaitsja kaasamisega viivitamine eriti küsitav, kui arvestada äriühingu juhi õiguslikke kohustusi.

Kriminaalkaristuse tagajärjed võivad olla äri jaoks märkimisväärsed. Ettevõtte juhi üldine kohustus on tegutseda korraliku ettevõtja hoolsusega (vt äriseadustiku § 187 lg 1), mis tähendab muuhulgas kohustust teha informeeritud otsuseid. Ettevõtte kriminaalasi ei ole siin erandiks. Kriminaalõigus ja kriminaalprotsess on spetsiifilised õigusvaldkonnad, mille osas juhil ilmselt kogemust napib. Spetsialisti abita ei ole nõutud informeeritud otsuste tegemine sel juhul võimalik. Otsuseid tuleb aga hakata tegema kohe: kas anda ütlusi või mitte, kas vaidlustada vara aresti, kas ja milliseid taotlusi esitada jne. Tuginedes kriminaalõiguse asjatundja soovitustele on ettevõtte juhile seoses hoolsuskohustuse täitmisega raske midagi ette heita.

Ära ei tohi unustada ka äriühingu juhtimist puudutavaid üldnõudeid. Riigi seisukohalt võib aktsiaseltsi juhatuse liige tulla ja tegutseda kriminaalmenetluses nagu soovib. Samas äriõiguslikult ei ole tegemist igapäevaste otsustega ja neil otsustel on eespool viidatud tagajärjed. Süüdimõistmiseni viiv protsess ei alga kohtus, vaid palju varem. Seetõttu on juhi seisukohalt mõistlik saada nõukogu heakskiit ettevõtte kaitset puudutavates põhiküsimustes. 

Hoia ühisrinnet. Ettevõtte huvid kaitse teostamisel on tihti kokkulangevad töötaja huvidega, kelle tegevusega seoses kriminaalasi käib. Kui seotud inimene ei ole pannud toime kuritegu, ei vastuta ka ettevõte. Mõlema loomulik huvi on koostöö, sest mis aitab üht, aitab samal ajal ka teist. Huvide kokku langedes on võimalik kasutada ühist kaitsjat, mis säästab ühtlasi kaasnevaid kulusid. 

Hinda kriminaalasja mõju. Kas firma jääb süüdi ja mis sellega kaasneb, selgub sageli alles aastate pärast. Siiski on võimalik hinnata, kui suureks riskid kujunevad ning astuda juba täna samme, et sõltumata võimalikust karistamisest saaks ettevõtte tegutsemine jätkuda. Jälle see hoolsuskohustus! Teadmaks, kui suured on riskid ja millised on õiguslikud võimalused end musta stsenaariumi vastu kindlustada, viib meid tagasi algusse  küsi seda kriminaalasjadega tegelevalt advokaadilt. 

Kas ettevõtte kriminaalasi on ennetatav 

Mitte alati, kuid mõnikord. Kui ettevõtte kriminaalasja aluseks on „pädeva esindaja“ (keegi, kes ei ole ettevõtte juhtorgan, selle liige ega juhtivtöötaja) tegevus, annab seadus ühe väljapääsu lisaks. Nimelt, ettevõte ei ole süüdi, kui selle pädeva esindaja tegu oli ettevõtte jaoks vältimatu. Idee kohaselt võiks see kaitsta äriühingut vastutuse eest kuritegudes, millega juhtkonnal/juhtivpersonalil puudub mistahes seos.

Kohtupraktika on küsimuses, mida tähendab kuriteo „vältimatus“, alles kujunemisel. Võib arvata, et kuriteoohu teadvustamine, selle vastu sisereeglite kehtestamine, inimeste koolitus ja kontroll võivad selles osas hiljem aidata. Need on asjad, mida saad juhina ettevõtte tulevase kriminaalvastutuse riski maandamiseks teha.

Kokkuvõttes tähendab kriminaalasja sattunud ettevõtte juhi jaoks hoolikas tegutsemine kaitsega seotud vastutuse delegeerimist kaitseadvokaadile, et koostöös häid otsuseid tehes tagada parim võimalik tulemus.

Advokaadibüroo TRINITI aitab kõigis ettevõtlusega seotud õigusküsimustes, sh kaitseb ettevõtteid ning nende juhte kriminaalasjades.