Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Esindasime kohtus edukalt Eesti Päevalehte vaidluses Indrek Pertelsoni vastu

Riigikohus Pertelsoni kaebust arutusele ei võtnud. Seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega jäeti Pertelsoni hagi rahuldamata.

Pertelson pöördus Ekspress Meedia vastu kohtusse, kuna tema hinnangul avaldasid Delfi ja Eesti Päevaleht tema au teotavaid ja tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning taotles nende andmete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Kohus ei leidnud, et põhjendatud oleks ajakirjanduse kohustamine ümberlükkavate väidete avaldamiseks ning ka mittevaralist kahju kohus hagejale välja ei mõistnud.

Klienti esindasid vandeadvokaat Karmen Turk ja advokaat Maarja Pild