Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

Energiajulgeoleku tagamise toestusskeemide vastavust konkurentsireeglitele tuleb samuti uurida (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon algatas järelevalvemenetluse uurimaks, kas energiajulgeoleku tagamise toetusskeemid vastavad konkurentsireeglitele. Täpsemalt on uurimise all prantslaste skeem toetada tipukoormuste riskide hajutamiseks mõeldud maagaasi hoiustamise operaatoreid. 2019.a. toetati kolme operaatorit kokku ca 540 miljonit euro suuruses summas. Hoiustatud maagaasi varusid kasutatakse oksjoni korras, ning kui oksjoni hind on väiksem, kui regulaatori määratud õiglane hing, siis see kompenseeritakse. Toetuskeem juurutati aastal 2017. 

 width=

Euroopa Komisjon on väljendanud oma kahtlust, kas hinna määramise aluseks olnud varade väärtuse kindlaks tegemise meetod on piisavalt õigustatud ning kas sellise toetusskeemi mõju kaalub üles selle negatiivse mõju liikmesriikide vahelisele konkurentsile. 

Euroopa Liidu üheks eesmärgiks on kahtlemata energiajulgeoleku, sh maagaasi tarnekindluse tagamine. Siiski ka siin on Euroopa Komisjoni ülesanne kontrollida, kas kasutatavad meetodid vastavad konkurentsireeglitele. Eks siit on Eestilgi õppida, et ka energiajulgeolek ning isegi teatud erandolukorrad (nt tipukoormuse riskide hajutamine) alluvad liikmeriikide vahelistele konkurentsireeglitele. Kindlasti on meilgi mitmeid erinevaid hinna määramise metoodikaid, sh sellest lähtuvaid toetuskeeme, mille keskne küsimus on teatud varade väärtuse arvestus, eriti energeetikasektoris või kommunaalteenuste turul laiemalt.