Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

EL viies sanktsioonipakett Venemaa ja Valgevene suhtes hõlmab ka auto- ja merevedu (TRINITI Transpordi & Taristu õigusuudis)

8. aprillil 2022 täiendas EL nõukogu Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioone nn viienda paketiga, mis hõlmab ka keeldu võtta sadamates vastu Venemaa lipu all sõitvaid laevu ja keelustab Vene ja Valgevene autoveo-ettevõtjatel osutada maismaatranspordi teenust EL piires. Maanteeveo keeld jõustus 9. aprillist 2022 ja sadamatesse sisenemise keeld 16. aprillist 2022.

Sadamatesse sisenemise keeld

Alates 16.aprillist 2022 on keelatud lubada Venemaa lipu alla registreeritud laevadel või laevadel, mis kuni 24. veebruarini 2022 (päev, mil Venemaa (taas)alustas agressiooni Ukraina vastu) olid registreeritud Venemaa lipu all, siseneda EL territooriumil asuvatesse sadamatesse.

Keeld laieneb laevadele rahvusvahelise mereõiguse tähenduses, üle 15-meetri pikkustele jahtidele, mis ei vea lasti ega mahuta rohkem kui 12 reisijat ning väikelaevadele ja jettidele.

Erandina on sadamasse siseneda lubatud abivajava aluse puhul, mis otsib varjumispaika, hädaabi sadamakülastuse korral meresõiduohutusega seotud põhjustel või inimelude päästmiseks merel.

Liikmesriik võib siiski anda loa siseneda sadamasse:

  • maagaasi ja naftatoodete, teatud metallide ja rauamaagi ning keemiatoodete sisseveoks Euroopa Liitu;
  • farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete ning väetiste, mille import, ost ja transport ei ole sanktsioneeritud, sisseveoks;
  • humanitaartegevuseks;
  • tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse toimimiseks vajaliku kütuse ja muude kaupade transpordiks; või
  • söe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks Euroopa Liitu kuni 10. augustini 2022.
Maanteeveo keeld

Alates 9. aprillist 2022 on Venemaal või Valgevenes asutatud autoettevõtjatel keelatud vedada kaupu Euroopa Liidu maanteedel.

Keeldu ei kohaldata universaalteenuse postivedude ja Venemaa ja Kaliningradi oblasti vaheliste transiitvedude suhtes, mis pole olemasolevate sanktsioonide raames muul viisil keelatud. Keeldu ei kohaldata kuni 16. aprillini ka pooleliolevate vedude suhtes – veoste puhul, mis olid juba jõudnud Euroopa Liidu territooriumile enne 9. aprilli 2022 või mis läbivad Euroopa Liidu territooriumi Venemaale või Valgevenesse naasmiseks.

Liikmesriigi pädev asutus võib anda loa maantee kasutamiseks:

  • maagaasi ja naftatoodete, teatud metallide ja rauamaagi ning keemiatoodete sisseveoks Euroopa Liitu;
  • farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete ning väetiste, mille import, ost ja transport ei ole sanktsioneeritud, sisseveoks;
  • humanitaartegevuseks;
  • Liikmesriikide diplomaatiliseks või konsulaartegevuseks Venemaal;
  • Ametliku kultuurikoostöö raames Venemaalt laenatud kultuuriväärtusega kaupade ekspordiks Venemaale.

TRINITI transpordi ja taristu töögrupp jälgib Venemaa ja Valgevene suhtes Ukraina-vastaste kuritegudega seonduvalt kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide rakenduspraktikat.