Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

EL kaheksas sanktsioonipakett

7. oktoobril 2022 hakkasid kehtima EL nõukogu Venemaa-vastaste sanktsioonide nn kaheksas pakett. Pakett laiendas sanktsioneeritud isikute ringi ja kehtestas täiendavaid ekspordi- ja impordipiiranguid ning piiranguid nõustamisteenustele. Lisaks valmistatakse kaheksanda paketi meetmetega ette võimalikku tulevase (ostjapoolse) hinnalae kehtestamist Vene naftatoodetele.

Sanktsioneeritud isikute ringi laiendamine

Esiteks laiendati isiklikult sanktsioneeritud (vara külmutamine, finantseerimiskeeld) poliitikute, ametiisikute, ettevõtjate (nn „oligarhid“), annekteeritud (okupeeritud) Ukraina piirkondade kohalike kollaborantide ja laiemalt sõjapidamisele otse või kaude kaasaaitavate ettevõtete nimekirja (EL Nõukogu määrus 269/2014).

Sanktsioneeritud territooriumi laiendamine

Teiseks laiendati Luhanski ja Donetski oblastite suhtes kehtestatud mm piirkondlikke piiravaid meetmeid (nendelt aladelt pärit kaupade impordikeeld, keeld eksportida okupeeritud aladele teatud tehnoloogiaid ja kaupu, investeeringute, rahastamise ja kindlustuse keeld, EL Nõukogu määrus 2022/263) ka Zaporižžja ja Hersoni oblastitele.

Täiendavad ekspordi- ja impordikeelud

Kolmandaks laiendatakse sõdimiseks vajalike kaupade nimekirja, mille eksportimine EL-st Venemaale või import Venemaalt EL-u on keelatud. Ekspordikeeld laieneb konkreetsetele sõjapidamisega seotud või infrastruktuuri jaoks vajalikele kaupadele (kemikaalid, elektroonikakomponendid, lennundussektoris kasutatavad materjalid ja seadmed, aga ka nt kivisüsi ja koks, EL Nõukogu määrus 833/2014). Ekspordikeeld laieneb senisest suuremal määral oskusteabega seotud spetsiifilistele nõustamisteenustele nagu arhitekti- ja inseneriteenused, õigusteenused (v.a. esindamine kohtu-, vahekohtu ja haldusmenetluses) ning IT-alased tugiteenused. Impordikeeldu laiendatakse samuti konkreetsetele kaubagruppidele (terasetooted, seadmed ja tehnika, sõidukid, jalatsid, naha-, keraamika- ja keemiatooted, ehted).

Naftatoodete mereveo keeld ja hinnalagi

G7 riikide rahandusministrid otsustasid septembris 2022 rakendada hinnalae Vene naftatoodetele. Selle poliitilise otsuse rakendamiseks laiendas EL nõukogu toornafta ja naftasaaduste vedu toetavate teenuste keeldu ka mereveole endale, kuid kehtestas mereveole nn hinnalae erandi. Toornafta ja naftasaaduste veo ja seotud teenuste keeld jõustub vastavalt kaubagrupile 5. detsembrist 2022 või 5. veebruarist 2023, kuid erandina on tooted, mille ostuhind ei ole kõrgem nõukogu poolt tulevikus kehtestatavast hinnapiirist

(piirhinnad lisatakse nõukogu vastava otsuse tegemisel määrusele 833/2014 selle lisana XXVIII).