Uudised
Eesti
Uudised
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest
03-04-2020

Eesti lipuga kaubalaevade meremeeste tulumaks tulevikus 0% (TRINITI Taristu & Transpordi õigusuudis)

Riigikogu võttis vastu merendusvaldkonda reguleerivate seaduste muutmispaketi eesmärgiga suurendada Eesti merendusklastri käivet ja konkurentsivõimet, luua uusi kõrgepalgalisi töökohti ja täiendavat maksutulu riigieelarvesse, tuues kaubalaevad jälle Eesti lippu ja laevaregistrit kasutama.

 width=

Seaduse jõustudes viiakse Eesti lipu all sõitvate kaubalaevade meremeeste töötasu tulumaks 0-protsendiliseks ning laevaomanikele pakutakse võimalust maksta ettevõtte tulumaksu asemel laeva suurusest sõltuvat aastatasu ehk tonnaažimaksu.

Seadusandja kavatsuseks on luua muudatustega eeldused Eesti kui laevandusettevõtete kaldakontorite asukohamaa arenguks. Kokkuvõttes peaksid nii madalad tööjõumaksud kui tonnaažimaks tooma kaasa Eesti laevandussektori arengu ja tulu suurenemise laevanduselt kui majandusharult, kuni 2% SKP-st järgneva 10 aasta jooksul.

Eesti lipu all sõitvate reisilaevade ega ka nendel töötavate meremeeste maksustamist seadusmuudatused ei puuduta, mis võib tulevikus kaasa tuua reisilaevade omanike etteheited riigile nende ebavõrdse kohtlemise pärast. Eesti lipu all sõitvate suurimate laevade omaniku TALLINK juht on oma hiljutises intervjuus mõista andnud, et ettevõte analüüsib oma laevade lipuõigustega kaasnevat maksukoormust ja ei välista muutusi tulevikus.