Uudised
Eesti
Blogi
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

(Ärge) Jagage mu postitusi ehk autoriõigusest sotsiaalmeedias

„Mu eilsel postitusel on juba 97 meeldimist ja 3 jagamist. Nii äge, jagage ja laikige veel! Aga Mädaerakonna seinalt kustutage see kohe ära! Ja ärge mõelgegi mu jagatud pilti oma vegan-šašlõkibaari kodulehel mulle maksmata kasutada! Sigadus, ma ütlen!“
Tuleb tuttav ette? On tore, kui su loodud pilte, videoklippe ja kirjutisi jagatakse, aga hea oleks, kui seda ei teeks tegelased, kes sinu arvates valesti mõtlevad või sinu loomingut oma äri edendamiseks pruukida proovivad. Järgnevalt vaatame, mida, kuidas ja kellelt sa nõuda saad.

 Iga postitus on autoriõigusega kaetud

Vastavalt seadusele on autoril ainuõigus oma teost ise kasutada ning lubada ja keelata teistel seda teha. Autoriõigus tekib teose loomisel automaatselt ning kestab kuni autori surmani ja siis veel 70 aastat. Teose eesmärk, väärtus, konkreetne väljendusvorm ega fikseerimise viis ei ole aluseks autoriõiguse mittetunnustamisele. Samuti ei muuda teose avaldamine ükskõik kus (sh sotsiaalmeedias) autoriõigust tühiseks ega kehtetuks.

 width=

Postitamine = luba kasutada platvormile? 

Küll aga tuleb sotsiaalmeediaplatvormide, sh Facebooki (edaspidi ka FB) kasutajail arvestada, et platvormi kasutustingimustes võivad sisalduda sätted, mille alusel nad annavad platvormi pidajale ja/või selle teistele kasutajatele õiguse nende loodud sisu teatavail tingimustel kasutada.
Näiteks Facebooki kasutustingimuste punkti 3.3.1 kohaselt annab kasutaja autoriõigustega kaitstud sisu jagamisel, postitamisel või üles laadimisel Facebookile kogu maailmas kehtiva lihtlitsentsi selle talletamiseks, kasutamiseks, levitamiseks, modifitseerimiseks, reprodutseerimiseks, avalikult esitamiseks ja näitamiseks, tõlkimiseks ja sellest tuletatud teoste loomiseks (kooskõlas kasutaja määratud privaatsus- ja rakendusseadetega), kusjuures litsents on tagasivõetav jagatud, postitatud või üles laetud teose kustutamise teel. Lisaks palub Facebook oma kogukonnastandardite punktis 20 kasutajail austada teiste isikute autoriõigusi, kaubamärke ja muid intellektuaalomandi õigusi ning veenduda enne sisu jagamist, et neil on õigus seda teha.

Postitus = igaühe õigus kasutada?

See, kuidas üks kasutaja teise postitatud sisu jagada võib, ei ole FB kasutustingimustes üheselt määratletud. Teadmata Facebooki vaidluspraktika üksikasju võib eeldada, et tõenäoliselt võtab FB kasutaja kaebuste puhul seisukoha, et kuni sa pole oma privaatsus- ega rakendusseadetes kitsendusi teinud, võivad kõik teised kasutajad sinu postitatud sisu FB keskkonnas edasi jagada. Selle kasutamiseks väljaspool Facebooki peaksid nad aga sinult eraldi loa küsima.
Teiste platvormide tingimused võivad olla teistsugused. Näiteks näeb Pinterest oma teenusetingimuste punktides 3b ja 3c ette, et sisu postitades annad sa litsentsi selle kasutamiseks Pinteresti siseselt nii platvormi pidajale kui ka kõigile teistele kasutajatele. Seejuures jääb kasutajaile, kes on su postituse salvestanud, õigus seda platvormi siseselt edasi kasutada ja jagada ka pärast seda, kui sa oled algse postituse kustutanud.
Kusjuures vahet pole, kas „sina“ oled eraisik või ühing – sisu kasutusõigused teiste jaoks on samad.

Kuidas enda autoriõigusi kehtestada? 

Samuti on tõenäoline, et Facebook eeldab, et kasutajad pruugivad FB enda pakutavaid kasutuspiirangute kehtestamise mehhanisme (nt postituste, piltide jm sisu, aga ka gruppide seadetest valitavaid privaatsussätteid), mitte ei kirjuta kuhugi (nt postituse sisse, pildi allkirja, grupi kirjeldusse või avapostitusse) suvalises keeles ja sõnastuses kasutustingimusi. Teisisõnu, kui sa tahad, et su teksti või pilti mingist grupist väljapool ei levitataks, pead sa selle postitama nii, et see oleks nähtav ainult sellele grupile. Kui sa aga soovid lubada oma loodud sisu levitamist ka sinu algselt kasutatud platvormi väliselt, võid kasutada nt Creative Commons’i litsentse.
Kui keegi on sinu postitusi või pilte kasutustingimusi ja privaatsusseadeid eirates Facebooki sees edasi jaganud (nt kui kinnise grupi liige on teinud su postitusest kuvatõmmise ja seda väljaspool gruppi jaganud), võid sa pöörduda FB poole, et nad sinu õigusi rikkuva sisu maha võtaksid. Kui nad on selle aga Facebookist väljapoole kopeerinud, ei saa FB sind enam aidata.
Sellisel juhul tuleb sul oma õiguste kaitseks pöörduda kas otse rikkuja poole või esitada hagi kohtusse või kuriteokaebus politseisse. Mõistagi saab sulle siin abikäe ulatada ka TRINITI intellektuaalomandi, infotehnoloogia- ja meediaõiguse töögrupp.