Kogemused
Eesti
Ühinemised & omandamised
jaanuar 17, 2020

TRINITI nõustas Põltsamaa valla kommunaalettevõtete restruktureerimist

TRINITI advokaadid nõustasid Põltsamaa valda selle kommunaalettevõtete restruktureerimisel. Pärast haldusreformi kuulus ühinenud omavalitsusele kaks vee-ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega tegelevat äriühingut. Jagunemise käigus andis Põltsamaa Vallavara OÜ oma vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seonduva vara üle Põltsamaa Varahalduse OÜ-le.