Kogemused
Eesti
november 30, 2020

TRINITI advokaat Klen Laus esindas klienti edukalt vaidluses Narva linnaga seoses Narva linna bastionide ehitusvaidlusega.

2015.a alanud kohtuvaidluses esitas Narva linn TRINITI kliendi vastu nõude pooleli jäänud ehitusobjekti teise ehitusettevõtja poolt lõpuni ehitamisega kaasnenud kulude ehk nn asendustehingu hinnavahe hüvitamiseks ja leppetrahvide väljamõistmiseks. Narva linna poolt Viru Maakohtus esitatud nõuete kogusumma moodustas ca 1,4 miljonit eurot. Kui Viru Maakohus rahuldas Narva linna nõude ca 17% ulatuses ja jättis menetluskulud valdavalt Narva linna kanda, siis Tartu Ringkonnakohtu poolt 2020 novembris tehtud otsusega loeti Narva linna esitatud nõudest põhjendatuks üksnes ca 1%. Tartu Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud Narva linna asendustehingu hinnavahe nõue piisavalt tõendatud ning kostja vastuväited põhjendatud. Leppetrahvi nõude osas leidis kohus, et leppetrahvinõue on küll osaliselt põhjendatud, kuid valdavas osas kostja poolt kehtivalt tasaarvestatud.