Kogemused
Eesti
Põllumajandus
Ühinemised & omandamised
veebruar 15, 2022

Sürgavere Põllumajandusühistu restruktureerimine ja investori kaasamine

Nõustasime Sürgavere Põllumajandusühistut oma tegevuse restruktureerimisel ja investori kaasamisel. Restruktureerimise käigus anti kogu äritegevus üle uuele, ühistu poolt asutatud osaühingule. Seejärel kaasati osaühingusse investor. Nõustamisülesanne sisaldas kogu protsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas restruktureerimise planeerimist ja elluviimist, investori või ostja kandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, tehingudokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi.

Protsessi lõpuks omandas Sürgavere Põllumajanduse OÜ enamusosaluse oma valdusühingu kaudu pikaajaline põllumajandusjuht ja hiljuti Raikküla Farmer OÜ enamusosaluse võõrandanud Tõnu Rahula. Sürgavere Põllumajanduse OÜ on Põhja-Sakala vallas tegutsev põllumajandusettevõte, mis peab kaasaegses farmikompleksis üle 800 veise ja harib üle 1 000 ha põllumaad.