Kogemused
Eesti
Intellektuaalne omand & tehnoloogiaõigus
jaanuar 7, 2019

SpectX tarkvara innovatiivse litsentsimislahenduse väljatöötamine

Nõustasime klienti SpectX tarkvara litsentsilepingu üldtingimuste ning tehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel, mis võimaldab kliendil sisestada lepingu eritingimused krüptograafiliselt kaitstud võtmefaili. Lahenduse teeb eriliseks asjaolu, et samas võtmefailis on võimalik hoida nii masinloetavaid eritingimusi (nt litsentsi lõpptähtaeg) kui ka inimloetavaid (nt piirang, mille kohaselt on tarkvara kasutamine lubatud ainult õppe- või teadustöös). Sel viisil koostatud litsentsileping võimaldab paremini tagada tarkvara kasutuse õiguspärasust.

SpectX on tehnoloogiafirma, mille arendatav tarkvara võimaldab analüüsida logifaile ja muud struktureerimata andmeid otse algallikais ilma, et oleks vaja kulutada aega andmete importimisele või eeltöötlusele