Kogemused
Eesti
jaanuar 10, 2022

Ringkonnakohus otsustas, et Õhtuleht ei vastuta kommentaaride eest

Esindasime Õhtulehte vaidluses, kus küsimuse all olid kuritegevuse kajastamine ning ajalehe vastutus kommentaaride eest. Tallinna Ringkonnakohus otsustas asjas A.P versus Õhtuleht, et esiteks kuritegevuse kajastamisel lasub ajakirjandusel kohustus ebaõiged andmed parandada, kui kriminaalmenetluses isik õigeks mõisteti. Teiseks on kohtuotsus märgilise tähendusega ka põhjendusel, et kohtu hinnangul ei saanud ajalehte kommentaaride eest vastutavaks pidada.