Kogemused
Eesti
Äriõigus
Ühinemised & omandamised
september 26, 2023

Koeru Hooldekeskus tegevuse üleandmine

Nõustasime riigi sihtasutust SA Koeru Hooldekeskus kogu selle tegevuse üleandmisel kohalike valdade poolt asutatud AS-le Koeru Hooldekeskus. SA lõpetamine ja tegevuse üleandmine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalkaitseministri otsustele. Meie nõustamisülesanne sisaldas tehingudokumentide koostamist ning abi tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Koeru Hooldekeskus on Eestis üks suurimaid ööpäev läbi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid osutavaid asutusi, kus on teenusel kokku üle 230 inimese kahes tegevuskohas.