Kogemused
Eesti
Kinnisvara & ehitus
Pangandus & Fintech
Kinnisvara & ehitus
Pangandus & finantsõigus
Vaidluste lahendamine
märts 27, 2023

Järjekordne võit EstateGuru pikaajaliste võlgnike üle

Advokaadibüroo TRINITI saavutas järjekordse võidu EstateGuru kõige pikaajalisemate ja pahatahtlikumate võlgnike vastu, kui Pärnu maakohus mõistis 21.03.2023 otsusega perekonda kuuluvalt juhatuse liikmest käendajalt välja 228 235,93 eurot.

Laenusaaja juhatuse liikmest käendaja üritas väita, et kuna laenusaaja äriplaan ei õnnestunud, tema tegelikult laenusaajat ei juhtinud ega osanudki juhtida ning tal mingit vara ei ole, siis ei peaks ta ka käenduslepingu alusel laenusaaja võlgade eest vastutama.

Kohus selgitas, et kui käendaja on laenusaaja juhatuse liige, siis on ta andnud käenduse ettevõtlustegevuses, mis tähendab, et käenduse maksimumsumma võib olla suurem kui eraisikust (tarbijast) käendaja puhul. Kohus leidis, et ainuüksi käendaja varaline seis käenduslepingu sõlmimise ajal käenduslepingu tühisust kaasa ei too. Pealegi viitas kohus sellele, et käendaja kontrolli all oleva laenusaaja poolt EstateGurule esitatud andmed ei võimaldanud järeldada, et ta ei suuda võetud kohustusi täita.

Lisaks rõhutas kohus, et käenduse andmine seondub igal juhul riskidega ning nende riskide materialiseerumine on käendaja kui laenusaaja juhatuse liikme kontrolli all. Käendaja ei saa vastutusest vabaneda, öeldes, et tema tegelikult laenusaaja juhtimisega ei tegelenud ega osanudki seda teha.

Kohus kinnitas üle Riigikohtu varasema seisukoha, et vastutustundliku laenamise põhimõte, mis seondub laenusaaja sissetulekute ja kulude hindamise ja kontrollimisega, ei kehti käendussuhtes.

Seega jõudis kohus seisukohale, et käendaja vastutab võetud kohustuste täitmise eest. Otsus ei ole veel jõustunud.

Advokaadibüroo TRINITI on esindanud ja esindab EstateGuru ühisrahastusportaali tagatisagenti mitmetes vaidlustes võlgnike perekonnaga, kelle äriühing võttis EstateGuru vahendusel juba 2017. aastal 220 000 eurot laenu, aga keeldus seda tagastamast, algatades selle asemel mitmeid erinevaid menetlusi, sh korduvad pankrotimenetlused ja korduvad sundtäitmise lubamatuks tunnistamise menetlused. Õnneks on kohtud seni kõigis menetlustes leidnud, et oma kohustusi tuleb siiski täita ning võlgnevused tasuda.

Klienti esindab selles vaidluses vandeadvokaat Tanel Kalaus.