Kogemused
Eesti
jaanuar 10, 2022

Esindasime riigihangete vaidlustuskomisjonis edukalt AS-i Proact Estonia

Elektroonilise hankesüsteemi kaudu esitatud pakkumusele ei olnud seni selgusetuks jäänud asjaolude tõttu lisatud hankija nõutud vormil üldist kinnitust kõikide intellektuaalomandi õiguste olemasolu kohta. Siiski oli vastav teave konkreetse hanke jaoks vajalike õiguste kohta nähtav teisel dokumendil. VAKO leidis, et kinnituse puudumine ühel vormil ei tähenda hanke tegemiseks vajalike õiguste puudumist, kui see teave nähtub teisest dokumendist, ning rõhutas, et hankija peab teadma, milliseid intellektuaalomandi õigusi on hanke tegemiseks vaja