Kogemused
Eesti
Vaidluste lahendamine
august 30, 2018

Esindasime edukalt maakohtumenetluses korteriühistut, vaieldes vastu korteriomaniku veeavarii järgsele kahju hüvitamise nõudele

Vaidlus keskendus küsimusele, kas ja millal saab korteriühistule heita ette hoolsuskohustuse rikkumist, kui hoones lõhkeb veetoru. Maakohus asus selgele seisukohale, et sõlmides lepingu kinnisvarahaldusteenuse osutajaga ning võimaldades elamus hooldustöid teha, on korteriühistu täitnud kohustust tagada korrapärane kaasomandi eseme korrashoidmine.

Maakohus sedastas ühtlasi, et korteriühistu kohustused elamu kommunikatsioonide ja muude oluliste osade korrapäraseks korrashoidmiseks on täidetud juhul, kui toimub mõistliku regulaarsusega hooldus ning eraldi täiendavat kontrollikohustust korteriühistul ei ole. Viidatud analüüsi tulemusena jõudis kohus järeldusele, et korteriühistu ei vastuta vihmaveetorustiku lõhkemise tagajärjel korteriomanikule tekkinud kahju eest, kui regulaarne ja tavapärane elamu hooldus oli korraldatud