Kogemused
Eesti
juuli 15, 2020

Esindasime edukalt KODAstay OÜ’d kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise ja ärinime sarnasuse vaidluses

TRINITI esindas klienti võidukalt maakohtu ja ringkonnakohtu menetlustes hageja esitatud registreeritud kaubamärgile sarnase tähise lõpetamise ja äriühingu ärinimes kasutamise keelamise nõuete tõrjumisel. Nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus jätsid oma otsustega hageja esitatud nõuded rahuldamata, leides mh, et Kodasema OÜ nõusolekul KODA moodulmajades majutusteenuseid pakkuv KODAstay OÜ tähis ei ole sarnane hageja kaubamärgiga ning kostja ärinimi ja domeeninimi ei riku hageja kui kaubamärgiomaniku õiguseid. Samuti jäeti menetluskulud tervikuna hageja kanda. KODAstay OÜ’d esindasid kohtuvaidluses TRINITI advokaadid Klen Laus ja Peeter P. Mõtsküla