Kogemused
Eesti
veebruar 3, 2021

Esindasime edukalt klienti kohtukulude vaidluses

Tsiviilvaidlustes kehtib üldreegel, et kaotaja kannab võitja kohtukulud (advokaaditasu, riigilõiv jne), aga sellest on erandeidHiljutises juhtumis esitati meie kliendi vastu läbi mitme kohtuastme ebaõige nõuemis oleks jäänud rahuldamata. Alles pärast Riigikohtult juhiste saamist ja tänu neile muutis vastaspool oma nõude korrektseks – ajal, kui aastaid menetletud asja arutas juba neljas erinev kohtukoosseis. Argumenteerisime, et sellises olukorras ei saa jätta tekkinud arvestatavaid kohtukulusid „kaotaja“ kandamis sisuliselt oleks „võitja“ premeerimine pikaaegse vale asjaajamise eest. Ringkonnakohus nõustus meiega ja jättis erandlike asjaolude tõttu vastaspoole menetluskulud tema enda kanda, ehkki muudetud hagi rahuldatiKlienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi.