Kogemused
Eesti
Põllumajandus
jaanuar 10, 2022

Eestist väljasaadetud Ukraina hooajatöölistel siiski on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eestis kohtusse

Advokaadibüroo TRINITI abiga vaidlustasid mitmed Eestisse hooajatööle saabunud ukrainlased koos enda tööandjatega 2020 aasta kevadel PPA otsuse nende Eestist väljasaatmise kohta. Töötajatel jäi saamata oodatud teenistus, tööandjad aga sattusid keerulisse olukorda, kus kõige kiiremal tööajal ei olnud võtta hädavajalikke töökäsi, mis omakorda põhjustas tööandjatele raskuseid omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmisel. 20.04.2021 Riigikohus otsustas (lahend https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=5-20-10/13), et Eesti välismaalaste seaduse sätted, mis välistasid Eestis viibivatel välismaalastel (sõltumata sellest, kas nad töötavad hooajatöölistena või on siin muul põhjusel) enda viisavaba viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise korral PPA otsuse peale kaebamiseks ning oma õiguste kaitseks Eestis kohtusse pöörduda, on ilmselgelt vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega. Riigikohtu otsus tähendab sisuliselt näpuviibutust meie Riigikogu suunas, kes kehtestas siinviibivaid välismaalaseid põhiseadusvastaselt diskrimineerivad välismaalaste seaduse sätted. Riigikohus asus seisukohale, et kohtusse pöördumise õiguse täielik välistamine on isiku õiguste tõsine riive, mis nõuab väga kaalukaid põhjuseid ning nii intensiivset kohtukaebeõiguse piirangut (st kaebeõiguse täielikku välistamist) ei ole võimalik õigustada üksnes riigi rahaliste ressursside kokkuhoiu vajadusega.