Kogemused
Eesti
juuni 3, 2020

Abistasime klienti kohtu kaudu osaühingu täiendava likvideerimise läbiviimisel

Abistasime klienti kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimise taotlemisel. Kliendi kinnistule oli seatud hüpoteek, hüpoteegipidaja oli likvideeritud ja äriregistrist kustutatud. Vastavalt kohtupraktikale ei too äriühingu kustutamine registrist automaatselt kaasa sellele äriühingule kuuluvate asjaõiguste (sh hüpoteegi) lõppemist. St hüpoteegi kustutamiseks on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek ning kinnistu omanikul tuleb taotleda kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimist. Kohus saab otsustada äriühingu täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad. Seda juhul, kui äriühingul jäi jaotamata vara ja täiendavad likvideerimisabinõud on vajalikud, võlausaldaja avalduse puhul näeb seadus ette täiendavad kriteeriumid. Seadus sätestab huvitatud isikuna sõnaselgelt võlausaldaja, kuid vastavalt kohtupraktikale on huvitatud isikute ring laiem, selleks saab olla ka nt hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik. Kui kohus otsustab ühingu täiendava likvideerimise, on võimalik lõpetada hüpoteek kokkuleppel või juhul, kui nõusolekut ei saada, nõuda hüpoteegipidaja nõusolekut hagimenetluses kohtus.