Den här sidan är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan se den engelska versionen av den.

Allt
Estland
Lettland
Litauen
Allt
Estland
Lettland
Litauen

TRINITI Sverigeteam

Syftet med vårt Sverigeteam är att uppfylla behoven hos såväl svenska företag i Estland, Lettland och Litauen som tvärtom och att bidra till synergiutveckling mellan dessa företag.

Våra gränsöverskridande arbetsgrupper består av erfarna professionella jurister och ledande specialister i sina respektive områden som kommunicerar med klienter i 8 olika arbetsspråk; vi fungerar som en gemensam (one-stop) byrå i Estland, Lettland och Litauen. TRINITI har engagerat över 80 professionella jurister som konsulterar klienter inom 20 olika rättsområden.

Advokat Ain Kalme som talar flytande svenska (jur.kand. Stockholms Universitet) ansvarar för samordning av alla kontakter med vårt Sverigeteam precis enligt dina krav.

Uppdrag med anknytning till Sverige är

Rådgivare åt Sveriges största skogsägarförening i samband med affärsverksamhet i Estland;

 

Rådgivare åt MTG Invest AB, ägare av VIASAT i ett antal av medierättsliga frågor;

 

Rådgivare åt Proact IT AB och dess dotterbolag i samband med förvärv av verksamhet från Telia Eesti AS;

 

TRINITI har biträtt Eltel Networks och dess estniska dotterbolag i regulativa frågor i Estland;

 

Rådgivare åt Alfakraft, en svensk investeringsfond, i samband med affärsverksamhet i Estland;

 

Rådgivning för inträde till marknaden och för daglig affärsverksamhet åt flera etablerade svenska företag (SMC Pneumatics AB, DeRoyal Sweden AB, Proact IT Group AB);

 

Rådgivning åt olika svenska handelsföretag i samband med kommunikation med estniska regulativa myndigheter (livsmedelsverket;skattemyndigheterna;läkemedelsverket);

 

Rådgivare åt Maersk Group vid försäljning av majoritetsaktier i Estonian Air till Scandinavian Airlines (SAS);

 

Rådgivning åt ett ledande estniskt industriföretag in samband med förhandlingar med det svenska konkurrensverket om tillämpning av konkurrensregler;

 

TRINITI har biträtt majoritetsägare av det estniska järnvägsbolaget (Estonian Railways) vid skiljedomsförfarande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Framtidsinriktad

Vi är ett framtidstänkande och internationellt erkänt pan-baltiskt juridiskt rådgivningsteam med mer än 90 yrkesverksamma som är redo att driva våra kunder till framgång genom att skapa framtiden på deras villkor.

 

Våra gränsöverskridande arbetsgrupper består av erfarna jurister och ledare inom sina områden som betjänar kunder på 8 arbetsspråk som en one-stop-byrå i Estland, Lettland och Litauen.

Fördjupade kunskaper

Med vår djupa förståelse och erfarenhet av den baltiska regionen är vi redo att hjälpa svenska företag med alla deras juridiska behov i Estland, Lettland och Litauen.

 

Dessutom har vi ett nära samarbete med experter inom ett brett spektrum av områden, inklusive finans och teknik. Detta gör oss till en one-stop-resurs för alla juridiska frågor och projektledning i Baltikum.

Kontaktperson för Sweden desk

Ain Kalme

Allt
Estland
Senior Associate

Personlig kontakt

Senaste nyheter och blogginlägg
TRINITIs filosofi

Juridiska beslut är svåra, men vi väger alltid alternativen på ett klokt sätt och gör dem tydliga för dig. Vi går alltid rakt på sak och stör dig inte med små detaljer. Vi gör det till vår uppgift att förklara komplexa juridiska frågor direkt och enkelt.

Våra klienter är inte bara kunder för oss, de är partners och vänner. Därför behandlar vi deras ärenden med samma noggrannhet som vi behandlar våra egna ärenden. Vi vet att i alla affärspartnerskap är lösningarna viktiga. De måste vara tillförlitliga, levereras i tid och ge resultat.

Det finns en lösning för varje problem. Vi letar efter juridiska lösningar genom att praktiskt bedöma hela spektrumet av klientens behov. Varje advokat tar fullt ansvar för och övervakar processen, så att kunderna kan koncentrera sig på sin verksamhet.

TRINITI har varit föregångare när det gäller affärsmässig prissättning av juridiska tjänster i Baltikum – vi budgeterar vårt arbete exakt och håller vad vi lovar.

Okomplicerad professionell rådgivning
Uppmärksamhet på dig
En praktisk partnerstrategi
Värdedriven juridisk rådgivning
TRINITIs filosofi

Okomplicerad professionell rådgivning

Juridiska beslut är svåra, men vi väger alltid alternativen på ett klokt sätt och gör dem tydliga för dig. Vi går alltid rakt på sak och stör dig inte med små detaljer. Vi gör det till vår uppgift att förklara komplexa juridiska frågor direkt och enkelt.

Uppmärksamhet på dig

Våra klienter är inte bara kunder för oss, de är partners och vänner. Därför behandlar vi deras ärenden med samma noggrannhet som vi behandlar våra egna ärenden. Vi vet att i alla affärspartnerskap är lösningarna viktiga. De måste vara tillförlitliga, levereras i tid och ge resultat.

En praktisk partnerstrategi

Det finns en lösning för varje problem. Vi letar efter juridiska lösningar genom att praktiskt bedöma hela spektrumet av klientens behov. Varje advokat tar fullt ansvar för och övervakar processen, så att kunderna kan koncentrera sig på sin verksamhet.

Värdedriven juridisk rådgivning

TRINITI har varit föregångare när det gäller affärsmässig prissättning av juridiska tjänster i Baltikum – vi budgeterar vårt arbete exakt och håller vad vi lovar.

Tillämpa

  Email

  Full name

  Linkedin

  Prenumerera på TRINITIs nyhetsbrev

   Insights

   Email

   Det finns inga resultat enligt dina kriterier.