Pieredze
Igaunija
Publiskais iepirkums. PPP
August 14, 2015

Veiksmīga pārstāvība īpašnieku novēršanas sistēmu publiskā iepirkumā

TRINITI veiksmīgi pārstāvēja Igaunijas uzņēmumu Vealeidja strīdā par īpašnieku uzraudzības sistēmas iepirkumu, kas saistītas ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidi Pērnavas pilsētā. Lietu Apelācijas komitejā izskatīja trīs kārtās, kur apsprieda, vai ir atbilstoši nolūkā pierādīt pieteicēja kā izpildītāja pieredzi iesniegt atsauci, kur viņš ir rīkojies kā pasūtītājs pieredzes pierādīšanai iesniegtā līgumā, vai ne. Apelāciju komiteja konstatēja, ka tas nav atbilstoši, un visas attiecīgās pārsūdzības tādējādi noslēdzās mums par labu. Vēlamais līgums tika noslēgts starp pasūtītāju un Vealeidja.