Pieredze
Lietuva
Jaunuzņēmumi
Privātais kapitāls un riska kapitāls
Privātā kapitāla, riska kapitāla investīcijas. Jaunuzņēmumi
August 14, 2015

Veiksmīga Apvienotajā Karalistē reģistrēta mobilo tīmekļa vietņu izstrādātāja XTGEM juridiskā konsultēšana

TRINITI komanda konsultēja XTGEM par nodokļu piemērošanu fiziskām personām – Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas sabiedrības akcionāriem. TRINITI komandai bija jāiesaka klientam efektīvākais juridiskais risinājums saistībā ar akciju apmaiņu un pamatkapitāla palielinājumu. Šajā lietā bija arī nepieciešama piemērojamo starptautisko privāttiesību padziļināta analīze.