Pieredze
Lietuva
Publiskais iepirkums. PPP
August 17, 2015

Strabag konsultēšana Lietuvā

TRINITI rīkojās STRABAG, kas ietilpst STRABAG koncernā, vienā no Eiropā lielākajiem būvuzņēmumiem, uzdevumā kā juridiskie konsultanti cenu aptaujas procedūrā publiskās un privātās partnerības (PPP) projektā par Viļņas ielu apgaismojuma tīkla atjaunošanu un ekspluatāciju. TRINITI juristi bija STRABAG juridiskie padomnieki visu publiskās un privātās partnerības projekta procedūru gaitā.