Pieredze
Lietuva
Nodokļu likums
August 14, 2015

Pārstāvība tiesas procesā

TRINITI pārstāv prasītāju DB International GmbH šobrīd notiekošā tiesas procesā pret Lietuvas dzelzceļu saistībā ar risku, ko rada PVN tiesiskā regulējuma izmaiņas, pildot publisko iepirkumu līgumus. Šī ir sabiedriski nozīmīga lieta, jo tiesas nolēmums, visticamāk, radīs jaunu precedentu publisko iepirkumu vietējā tiesiskajā regulējumā.