Pieredze
Igaunija
Strīdu izšķiršana, šķīrējtiesa
November 19, 2015

Pārdevēja veiksmīga pārstāvība strīdā par līzinga līgumu

TRINITI veiksmīgi pārstāvēja ierīces pārdevēju strīdā ar nomniekiem par kompensācijas prasībām, kas saistītas ar līzinga līguma anulēšanu. Tiesa uzskatīja, ka, tā kā līzinga priekšmetam jau ir piemērots pievienotās vērtības nodoklis uz finanšu līzinga pamata, tā vērtībai atdošanas brīdī arī jātiek aprēķinātai priekšmeta vērtībai pieskaitot pievienotās vērtības nodokli (tā cenas apmērā). Tiesa apmierināja pārdevēja kompensācijas prasību pret kreditoriem, kur pārdevējs bija persona, kas prasījuma tiesības bija ieguvusi no līzinga devēja.