Pieredze
Lietuva
Enerģētika. Komunālie pakalpojumi
August 14, 2015

Lorizon Energy pārstāvība

TRINITI palīdz klientam Lorizon Energy, Lietuvas centralizētās siltumapgādes uzņēmumam, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, saistībā ar ikdienas juridiskajiem jautājumiem par enerģētiku, tai skaitā pārstāv klientu saziņā ar valsts iestādēm par dažādiem juridiskiem jautājumiem attiecībā uz siltumenerģijas iepirkumu no neatkarīgām termoelektrostacijām.
Mūsu komanda pārstāv klientu virknē ilgstošu tiesvedību ar klienta termoelektrostacijas būvniekiem, kā arī strīdos, kas saistīti ar valdības administratīvajām prasībām.