Pieredze
Lietuva
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
August 13, 2015

Lorizon Energy juridiskā konsultēšana

TRINITI konsultēja klientu Lorizon Energy, vienu no lielākajiem alternatīvās enerģijas uzņēmumiem Lietuvā, saistībā ar galveno enerģijas veidu (siltumenerģijas, elektroenerģijas) ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus. TRINITI juristi izstrādāja līguma struktūru par lignīna biodegvielas iegādi no vietējās sabiedrības. Klients bija iecerējis pirkt ne tikai lignīna biodegvielu, bet arī pamata iekārtas un ar tām saistīto nekustamo īpašumu.
TRINITI juristi palīdzēja klientam visos juridiskajos jautājumos, tai skaitā izstrādāja līgumu par aktīvu iegādi un visus tā pielikumus.