Pieredze
Latvija
Nodokļu likums
August 14, 2015

Konsultācijas par nozvejas kvotu izmantošanas strukturēšanu Eiropas mērogā

TRINITI sniedza juridiskās konsultācijas par koncerna korporatīvo un finansiālo strukturēšanu, lai uzlabotu tā nozvejas kvotu izmantošanu. Mūsu juridiskā palīdzība ietvēra konsultācijas par nodokļu un uzņēmējdarbības struktūrām, kā arī virknes darījumu plānošanu un noslēgšanu, kas attiecās uz vairākām jurisdikcijām gan Eiropā, gan Krievijā.