Pieredze
Lietuva
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
August 14, 2015

Itālijas ieguldījumu sabiedrības Holding ’97 S.r.l. juridiskā konsultēšana

TRINITI komanda konsultē itāļu ieguldījumu sabiedrību attiecībā uz vienošanos par ieguldījumu veikšanu saistībā ar vietējās apdrošināšanas sabiedrības iegādi. TRINITI juristi palīdz klientam visos juridiskajos jautājumos, tai skaitā nesaistoša piedāvājuma, saistoša piedāvājuma sagatavošanā, vienošanās par ieguldījumu veikšanu, akciju pirkuma līguma un citu ar darījumu saistītu dokumentu sagatavošanā. Turklāt TRINITI juristi sagatavoja klientam padziļinātās juridiskās izpētes ziņojumu par Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību.