Pieredze
Latvija
Jaunuzņēmumi
Privātais kapitāls un riska kapitāls
Privātā kapitāla, riska kapitāla investīcijas. Jaunuzņēmumi
August 14, 2015

Ieguldījums modulāru izstāžu stendu sistēmu izstrādē

TRINITI sniedza konsultācijas saistībā ar ieguldījumu Latvijas privātā kapitāla uzņēmumā Art Fairs Service ar mērķi izstrādāt modulāru izstāžu stendu sistēmas. Mūsu juristi izstrādāja visu riska kapitāla ieguldījumu piesaistei nepieciešamo dokumentu kopumu.