Pieredze
Igaunija
Transports un infrastruktūra
August 17, 2015

Eiropas Komisijas konsultēšana par Ziemeļjūras-Baltijas jūras koridora izpēti

TRINITI vadīja starptautisku konsultantu apvienību, kas konsultēja Eiropas Komisiju (Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu, DG-MOVE) saistībā ar izpēti attiecībā uz TEN-T Ziemeļjūras-Baltijas jūras koridoru (www.proximare.info), kas ir viens no 9 koridoriem jaunajā transporta tīklā “Core Network”, kas veido pamatus nākotnes Eiropas transporta tīklam visās 28 dalībvalstīs.