Pieredze
Maksātnespēja un parādu atgūšana
August 14, 2015

Biogāzes koģenerācijas staciju pārstāvība maksātnespējas procesos

TRINITI pārstāvēja parādnieku – 4 Biogāzes koģenerācijas staciju – intereses, kad tika ierosināti to maksātnespējas procesi. Mūsu veiksmīgās pārstāvības rezultātā tiesa savos spriedumos atzina, ka maksātspēja ir pierādīta. Kopējā aktīvu vērtību pārsniedza 25 miljonus EUR.