Pieredze
Latvija
Enerģētika. Komunālie pakalpojumi
August 14, 2015

Biogāzes koģenerācijas staciju operatoru konsultēšana Latvijā

TRINITI juristi ir konsultējuši virkni biogāzes koģenerācijas staciju operatorus dažādos juridiskos jautājumos, tai skaitā saistībā ar licences iegūšanu, būvniecību un projekta finansējumu, kā arī normatīvo regulējumu saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros.