Pieredze
Lietuva
Korporatīvā pārvaldība, komerctiesības, uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana
August 14, 2015

Apvienotās Karalistes uzņēmuma juridiskā konsultēšana saistībā ar finanšu grupas Finasta aktīvu pārvaldības uzņēmuma iegādi

TRINITI konsultēja britu uzņēmumu saistībā ar Lietuvas finanšu uzņēmumu grupas (Finanšu grupa) iegādi. TRINITI juristi veica Finanšu grupas Finasta dokumentu sākotnējo izpēti un padziļinātu juridisko izpēti, konsultēja klientu saistībā ar iegādes piedāvājuma sagatavošanu, tāpat sagatavoja un finanšu konsultantam iesniedza citus nepieciešamos dokumentus.