Pieredze
Lietuva
Konkurences likums
August 12, 2015

Apdrošināšanas koncerna Compensa Life Vienna Insurance Group konsultēšana par apvienošanās kontroli

TRINITI pārstāvēja vienu no Eiropas vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Compensa Life Vienna Insurance Group starpniecības uzņēmuma UAB Finsaltas iegādē. TRINITI juristi sagatavoja visaptverošu padziļinātās izpētes slēdzienu, daļu pirkuma līgumu un palīdzēja klientam sarunās un darījuma noslēgumā, sagatavoja attiecīgus dokumentus apvienošanās ziņojuma iesniegšanai Konkurences padomē.