Atziņas
Latvija
Jaunumi
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem
05-29-2017

TRINITI atbalsta autisma atbalsta punktu Rēzeknē

TRINITI atbalsta un aicina citus atbalstīt autisma atbalsta punktu Rēzeknē, lai Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” spētu realizēt 2017.gada 7.jūnijā organizēto ekskursiju uz AHAA Zinātnes centru Igaunijā.

Biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir dibināta 2012.gada 27.februārī, Rēzeknē. Biedrības mērķis ir personu ar autiska spektra traucējumiem (turpmāk – AST) interešu un tiesību aizsardzība.

Latvijā ir ļoti daudzas ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem. Visām šīm ģimenēm būt laimīgiem nozīmētu, ka viņu bērns izveseļotos no smagas vai ļaundabīgas slimības, bet šim mērķim ģimenēm nav attiecīgo finanšu līdzekļu.

Biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” galvenie mērķi ir apzināt un sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti), veicināt bērnu invalīdu ar autiskā spektra traucējumiem fizisko un garīgo attīstību, piesaistot nepieciešamos speciālistus, kā arī veicināt šo bērnu pilnīgu integrāciju vispārējā izglītības sistēmā un sabiedrībā.

Triniti aicina nepalikt vienaldzīgiem un palīdzēt, vairāk informācijas šeit.