Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Papildināts dronu lidojumu regulējums

Strauji pieaudzis bezpilota gaisa kuģu, jeb tā dēvēto dronu lietotāju daudzums, kas ietekmē civilās aviācijas un ikviena iedzīvotāja drošību. Tehnoloģiju attīstības ietekmē tiek papildināts pašreizējais regulējums[1]. Jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem ir pārejas regulējuma raksturs, jo plānots ieviest Eiropas Savienības līmeņa vienotu tiesisko regulējumu.

Kopš 2016.gada 29. novembra, lai varētu vadīt dronu Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai. Ja drona pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tad tā īpašniekam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība. Dronu īpašniekiem jāņem vērā, ka nepieciešams saņemt rakstisku saskaņojumu, piemēram, lidojot virs pasākuma norises vietām, Aizsargjoslu likumā minētajos infrastruktūras objektiem, ieslodzījumu vietām, militārās infrastruktūras objektiem, infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu, Latvijas Bankas objektiem. Pirms lidojuma veikšanas dronu īpašniekiem ieteicams pārliecināties vai teritorijā, kurā plānots veikt lidojumus, neatrodas objekts, kura tuvumā aizliegts veikt lidojumus, to adreses ir norādītas Ministru kabineta noteikumu pielikumos.

Dronu īpašniekiem ir pienākums identificēšanas nolūkos uz drona norādīt savu vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, turklāt vadot dronu jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem, atļaujai un saskaņojumam, ja tāds nepieciešams, pretējā gadījumā atbildīgās institūcijas var pieprasīt pārtraukt lidojumu. Jārēķinās ar to, ka liegts vadīt dronu dienas tumšajā laikā starp saulrietu un saullēktu, kā arī alkoholisko vai apreibinošu vielu ietekmē.

Ieteikums dronu īpašniekiem rūpējoties par savu un citu drošību iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem, lai pārliecinātos, ka tas tehniski atbilst visiem drošības standartiem. Tiem, kas dronu plāno tuvākā laikā iegādāties, vēlams sev definēt kādam nolūkam tas tiks iegādāts, jo no lidojuma vietām un mērķiem var secināt kādiem tehniskiem parametriem dronam ir jābūt, lai atbilstu noteikumu prasībām, pretējā gadījumā dronu nevarēs izmantot paredzētajam mērķim vai būs jāveic uzlabojumi, kas var ietekmēt tā vadāmību. Noteikumos ir norādītas pamatprasības, piemēram, droni, kas tiek izmantoti sportam nevar būt smagāki par 20 kg, dzinējam jābūt droši nostiprinātam,  nedrīkst būt metāla propelleri, radiouztvērējam jāatrodas vibrāciju absorbējošā iepakojumā. Pamatprasībās lidojumu veikšanai ar dronu noteikts, ka tam jābūt konstruētam un aprīkotam tā, lai nodrošinātu drošu nosēšanos vai pašiznīcināšanos, ja pilots ir zaudējis kontroli par tā vadību. Ja drona lidojums notiek virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, dronu jāaprīko ar izpletņa sistēmu, kas nostrādā avārijas gadījumā, kā arī nodrošina, lai tas raidītu gaismas signālu, bet avārijas gadījumā – arī akustisku brīdinājuma signālu.

Atcerēsimies, ka noteikumi izstrādāti rūpējoties par mūsu drošību, tāpēc izturēsimies atbildīgi katrs pret savu un citu, privātumu, drošību, veselību un mantu!

[1] 2016.gada 22.novembrī Ministru kabinets pieņēmis noteikumus Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”