Atziņas
Igaunija
Latvija
Lietuva
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

Jauns Eiropas Savienības regulējums cīņā pret patērētāju „ģeogrāfisko bloķēšanu”

Ar lielu varbūtību var apgalvot, ka katrs no mums ir sastapies ar situāciju, kad:

  1. izvēlētā ārvalsts tirgotāja interneta vietne ar plašu preču sortimentu pēc aicinājuma izvēlēties dzīvesvietu tika pāradresēta uz uzņēmuma Latvijas mājas lapu, kurā piedāvāto preču klāsts ir krietni ierobežotāks vai izvēlētā prece vispār netiek tirgota; vai
  2. atbilstoša prece tika piemeklēta pārdevēja ārvalsts mājas lapā, bet izvēloties savu dzīvesvietu tika mainīta preces cena un piegāde uz Latviju tika nodrošināta ar citiem nosacījumiem nekā vietējiem pircējiem, kā rezultātā bija jāmeklē preces sūtīšanas alternatīva vai vispār jāatsakās no iecerētā pirkuma.

Eiropas Savienības likumdevējs, apzinoties iepriekšminētās problēmas, ir iesaistījies cīņā pret patērētāju „ģeogrāfisko bloķēšanu”, un 2018.gada 6.februārī Eiropas Parlaments nobalsoja par jaunu, patērētājiem labvēlīgu regulējumu, kas ir spēkā  visās ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Jaunie pārrobežu tirgošanas noteikumi novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. Regulas kā viena no Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem atsevišķa transponēšana (normu iekļaušana) nacionālajā tiesību sistēmā nav nepieciešama, tāpēc no 2018.gada 3.decembra tā ir tieši piemērojama arī Latvijā.

Atbilstoši jaunajam regulējumam ir būtiski atvieglota preču un pakalpojumu iegāde interneta veikalos. Lai gan jaunais regulējums neuzliek pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem pienākumu piegādāt preces vai pakalpojumus uz ārvalstīm, tā uzliek pienākumu nodrošināt visiem ES patērētājiem (un atsevišķos gadījumos arī uzņēmumiem) tiesības iepirkties tāpat kā vietējām personām. Praksē tas nozīmē, ka tirgotājs, piemēram, vairs nav tiesīgs pāradresēt pircēju no Latvijas uz savu vietni ar domēnu „x.lv”, ja persona vēlas iepirkties „x.de” (Vācijā) vai „x.nl” (Nīderlandē).

Jauns regulējums tapis, jo atbilstoši Eiropas Komisijas veiktajam pētījumam 63%  pārbaudīto mājas lapu neļauj iepirkties pircējiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm: preču kategorijā ģeogrāfiska bloķēšana visbiežāk piemērota sadzīves elektrotehnikai (86%), bet pakalpojumu jomā – tiešsaistē veiktai izklaides pakalpojumu rezervēšanai, piemēram, sporta pasākumu biļešu iegādei (40%).[1]

Kopš 2018.gada 3.decembra tirgotājs, izmantojot tehnoloģiskus pasākumus vai citādā veidā, nebloķē vai neierobežo klientu piekļuvi savai tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu.[2] Patlaban tirgotājiem ir aizliegts novirzīt klientu uz tādu citu savu tiešsaistes saskarnes versiju, kas atšķiras no tās, kurai klients sākotnēji mēģina piekļūt. Ikdienā katram no mums tas nozīmē, ka tiešsaistē pavērās plašākas iespējas pirkt preces, rezervēt naktsmītnes vai iegādāties mūzikas festivālu biļetes.[3] Tas nozīmē arī tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju cenu politikas pārvērtējumu, ieviešot vienlīdzību un aizliedzot diversificēt cenas atkarībā no reģiona, vadoties no pircēja IP adreses vai citiem rādītājiem.

Jāpiebilst, ka pagaidām jaunais regulējums nav piemērojams ar autortiesībām aizsargātiem darbiem vai citiem aizsargātiem nemateriāliem tiesību objektiem, piemēram, elektroniskām grāmatām, internetā lejupielādējamām spēlēm, datorprogrammām u.tml. Šāds izņēmums, iespējams, tiks pārskatīts nākotnē, jo Eiropas Komisijai līdz 2020.gada martam jāveic pirmais izvērtējums par Regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu.

Regula uzliek par pienākumu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij izvēlēties atbilstošu iestādi vai iestādes, kuras ir atbildīgas par Regulas izpildi un praktiskas palīdzības sniegšanu patērētājiem. Latvijā šī iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Zvērinātu advokātu birojs „TRINITI” ir gatavs palīdzēt komersantiem un patērētājiem, sniedzot atbildes uz interesējošiem jautājumiem saistībā ar jauno kārtību cīņā pret „ģeogrāfisko bloķēšanu” un patērētāju tiesību aizsardzības īstenošanas iespējām šajā sakarā.

[1] http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97022/parliament-votes-to-end-barriers-to-cross-border-online-shopping  Aplūkots 12.12.2018.

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302 Skat. Regulas 3.panta pirmo daļu. Aplūkots 12.12.2018.

[3] http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20180202IPR97022/parlaments-padara-vieglaku-parrobezu-iepirksanos-interneta  Aplūkots 12.12.2018.