Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

EK iniciatīva “Jaunuzņēmumu Eiropa”

Eiropas Komisija konstatējusi, ka pastāv vairāki šķēršļi, kas traucē jaunuzņēmumiem jeb t.s. startapiem veiksmīgi attīstīties ES. Kā viens no lielākajiem jaunuzņēmumu paplašināšanās šķēršļiem tiek minēta finansējuma nepieejamība, kā arī pārāk mazās iespējas sameklēt potenciālos partnerus finanšu, uzņēmējdarbības un pašvaldību iestāžu vidū. Konstatēts arī, ka pastāvošie administratīvie šķēršļi visā ES atņem stimulu esošiem, kā arī topošiem uzņēmējiem inovēt un izvērst savu darbību. width=

Eiropas Komisijas iniciatīva “Jaunuzņēmumu Eiropa” risinās trīs no augstāk minētajiem jautājumiem.

Lai likvidētu šķēršļus jaunuzņēmumu attīstībai EK izvērsīs norādījumus par dalībvalstu riska kapitāla nodokļa režīma labāko praksi, kā arī, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem orientēties informācijas juceklī, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls papildinās savu konsultatīvo dienestu ar specializētiem konsultantiem tādos jautājumos kā attiecīgās valstu un Eiropas normas, finansēšanas iespējas, partnerība, kā arī nodrošinās viegli pieejamu informāciju citos jaunuzņēmējam nozīmīgos jautājumos.

 width=Jaunu un plašāku iespēju radīšanai jaunuzņēmumiem EK no 2017. gada plāno pastiprināt savu iniciatīvu “Jaunuzņēmumu Eiropa”. Tā plāno koordinēt darbu visā Eiropas Savienībā, lai saistītu valstis un to reģionu ministrijas, kā arī inovāciju aģentūras ar limitētiem un maziem tirgiem ar tādiem, kur uzņēmumiem ir daudz plašākas izaugsmes iespējas. EK plāno sākt vairākus izmēģinājuma pasākumus, lai savestu kopā potenciālos darījumu partnerus un ieguldītājus ar programmas “Apvārsnis 2020” finansētajiem novatoriem, tā atbalstot to paplašināšanos. “Apvārsnis 2020” ir lielākā ES izpētes un inovāciju programma, kuras ietvaros laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam nozarei ir pieejams kopējais finansējums 80 miljardu eiro apmērā.

Lai palielinātu jaunuzņēmumu finansējuma pieejamību, EK un Eiropas Investīciju fonds jau 2017. gadā plāno palielināt riska kapitāla fondu apmērus Eiropā un novērst pašreizējo neviendabību, kas potenciāli radīs vismaz EUR 1,6 miljardu papildu ieguldījumu riska kapitālā Eiropā.

Samazinot administratīvos šķēršļus, kā arī paplašinot jaunuzņēmumu iespēju attīstīties un dodot tiem iespēju vieglāk sasniegt jaunus tirgus, palielinās Eiropas Savienības jaunuzņēmumu iespējas konkurēt ar ASV uzņēmumiem un globāli.

Izmantotie materiāli:

startupeuropeclub.eustartupeuropepartnership.eueu-startups.com.