Atziņas
Latvija
Blogs
Advokātu birojs, kas rūpējas par saviem klientiem

AUTONOMIE AUTO LATVIJĀ: RISINĀJUMS VAI PROBLĒMA?

Automatizēto transportlīdzekļu tehnoloģiju ieviešana, atbalstot un eventuāli aizstājot vadītāju braukšanas uzdevuma izpildē, būtiski mainīs pienākumu un atbildības sadalījumu ceļu satiksmes dalībnieku un transportlīdzekļa ekspluatācijā iesaistīto personu starpā. Tostarp jau tuvākā laikā trešā (SAE3[1],[2]) līmeņa automatizētas braukšanas sistēmas[3] ekspluatācijā transportlīdzekļa vadītāja pienākumi mainīsies no braukšanas uzdevuma izpildes uz aktīvo novērošanu.

Kamēr Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Kalifornijas štatā jau notiek automatizētu transportlīdzekļu Waymo testēšana bez vadītāja klātbūtnes uz pilsētu ielām, lauku ceļiem un maģistrālēm ar ātruma limitu 105 km/stundā[4],[5], Latvijai ir jāveic virkne priekšdarbu, lai automatizētu transportlīdzekļu dalība satiksmē kļūtu par realitāti.

Normatīvie akti neparedz autonomo auto ekspluatāciju

Pašreizējais ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas tiesiskais regulējums Latvijā izstrādāts, ievērojot tradicionālo transportlīdzekļa un tā vadītāja lomas izpratni un galvenokārt nosaka transportlīdzekļa vadītāja pienākumus un atbildību.

Zvērinātu advokātu biroja Triniti eksperte Arina Stivriņa ir veikusi tiesiskā regulējuma izpēti, secinot, ka pašreiz pilnīgi automatizētu transportlīdzekļu ekspluatācija bez vadītāja uz Latvijas ceļiem neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskiem, kā arī nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Pašreizējais tiesiskais regulējums nenosaka automatizēto transportlīdzekļu ekspluatācijai atbilstošu pienākumu un atbildības sadalījumu ceļu satiksmes dalībnieku un transportlīdzekļa ekspluatācijā iesaistīto personu starpā un neparedz atšķirīgas transportlīdzekļa vadītāja apliecības kategorijas vai atšķirīgu transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanas kārtību automatizēto transportlīdzekļu vadīšanai.

Tiesiskā regulējuma pilnveide: Robotikas likums un pilnvarnieka modelis

Nepieciešams veikt turpmāku izpēti par transportlīdzekļa jēdziena izmaiņām Ceļu satiksmes likumā, jo jau tuvākā nākotnē paredzama dažādu automatizēto pašbraucošo iekārtu, kā sūtījumu un kravu piegādes roboti, ceļu kompleksa un zāliena uzkopšanas roboti, tiesiskā statusa noteikšanas nepieciešamība, turklāt pašreizējā tiesiskā nenoteiktība, nerisinot atbildības un pienākumu jautājumus, neveicina tehnoloģiju praktiskā pielietojuma attīstību.

Triniti eksperti pētījuma ietvaros izstrādāja konceptuālus priekšlikumus izmaiņām, kas nepieciešamas automatizētu transportlīdzekļu ekspluatācijai. Priekšlikumu starpā ir jauna vispārīgā Robotikas likuma izstrādes un tehnoloģijas faktisko kontroli īstenojošas personas kā pilnvarnieka modeļa turpmāka izpēte, automatizēta transportlīdzekļa jēdziena iekļaušana Ceļu satiksmes likumā, kā arī autovadītāju apmācības kārtības izmaiņas, papildinot apmācību programmu ar informāciju par pastiprinātas uzraudzības un modrības nepieciešamību, pietiekamas automatizētas sistēmas iepazīšanas nepieciešamību un vadības pārņemšanu krīzes situācijā.

[1] U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration “Automated Vehicles for Safety. The Benefits”. Pieejams: https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety#topic-benefits . Aplūkots 2018. gada 5. novembrī.

[2] SAE International. Surface vehicle recommended practice. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles. Pieejams: https://www.sae.org/standards/content/j3016_201806/. Aplūkots 2018. gada 5. novembrī.

[3] Tesla Inc. Full Self-Driving Hardware on All Cars. Pieejams: https://www.tesla.com/en_EU/autopilot. Aplūkots 2018. gada 5. novembrī.

[4] Shepardson D., Sage A. Waymo gets first California OK for driverless testing without backup driver. Pieejams: https://www.reuters.com/article/us-autos-selfdriving-waymo/waymo-gets-first-california-ok-for-driverless-testing-without-backup-driver-idUSKCN1N42S1?feedType=RSS&feedName=technologyNews.  Aplūkots 2018. gada 5. novembrī.

[5] Waymo. A Green Light for Waymo’s Driverless Testing in California. Pieejams: https://medium.com/waymo/a-green-light-for-waymos-driverless-testing-in-california-a87ec336d657. Aplūkots 2018. gada 5. novembrī.