Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Sėkmingai apgynėme klientų interesus ir prisidėjome prie reikšmingos praktikos formavimo restruktūrizavimo bylose

 class=

Advokatas Artūras Vaišvila ir advokato padėjėja Mikolina Šoblinskaitė atstovavo klientus, kurių kreditoriui buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo metu teismas patvirtino restruktūrizavimo planą nepaisant to, kad pateiktas tvirtinti planas neatitiko JANĮ įtvirtintų reikalavimų. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, TRINITI JUREX komanda nutartį apskundė. Lietuvos apeliacinis teismas atskirąjį skundą patenkino, panaikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsdamas iš esmės – netvirtindamas restruktūrizavimo plano projekto. Restruktūrizuojama įmonė, pasinaudodama tuo, kad JANĮ nėra tiesiogiai įtvirtintas draudimas kasacine tvarka skųsti nutartį, pateikė kasacinį skundą, prašydama panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas.

Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija nutraukė kasacinį procesą ir išaiškino, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria išnagrinėtas atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties patvirtinti juridinio asmens restruktūrizavimo planą (arba jo nepatvirtinti), kasacine tvarka nėra skundžiama. Teismas pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismo nutarties dėl juridinio asmens restruktūrizavimo plano (ne)patvirtinimo apskundimas kasacine tvarka neatitiktų veiksmingo juridinių asmenų nemokumo proceso tikslo ir būtų nesuderinamas su efektyvaus nemokumo proceso principu. 

Tai yra dar vienas itin reikšmingas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas restruktūrizavimo procese vienareikšmiškai atitinkantis pagrindinį įstatymo tikslą – užtikrinti greitą ir efektyvų nemokumo bylų nagrinėjimą bei kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą optimizuojant nemokumo procesų trukmę.

Jis taip pat neabejotinai padės apginti sąžiningų kreditorių bei pačios įmonės interesus, kadangi restruktūrizavimo plano klausimo nagrinėjimo atsidūrimas kasacinėje instancijoje sukuria teisinį neapibrėžtumą bei netikrumą dėl įmonės tolesnės veiklos bei turtinės padėties. 

Primename, kad dar š. m. kovo mėn. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad dėl teismo nutarčių iškelti nemokumo bylą kasacija taip pat yra negalima net ir nesant įstatyme tiesiogiai įtvirtinto kasacijos draudimo. Panašu, kad įstatymų leidėjo valios užtikrinti veiksmingą, operatyvų bei efektyvų juridinių asmenų nemokumo procesą nuosekliai ir toliau vieningai yra laikomasi.