Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
03-22-2022

Priminimas dėl eilinio metinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Primename, jog dar liko kelios dienos akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – Bendrovė) akcininkams išsiųsti pranešimus dėl eilinio metinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Akcininkų susirinkimas) sušaukimo. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruotos Bendrovės Akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos. Taigi, jeigu Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas privalo įvykti ne vėliau kaip iki šių metų balandžio 30 d.

Akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas Jūsų bendrovės įstatų nustatyta tvarka ir terminais. Pranešimas akcininkams apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas kiekvienam akcininkui registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo dienos.

Primename, kad tik Akcininkų susirinkimas turi teisę tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius).

Į Bendrovės Akcininkų susirinkimo darbotvarkę rekomenduojame įtraukti tokius klausimus:

  1. Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už praėjusius finansinius metus;
  2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
  3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto tvirtinimas;
  4. Kitų su Bendrovės veikla susijusių klausimų aptarimas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir metinio pranešimo parengimą atsako Bendrovės vadovas. Vadovas taip pat atsakingas už Akcininkų susirinkimo sušaukimą, jeigu Bendrovėje nėra sudaryta valdyba.

Svarbu pažymėti, jog gali būti poreikis Akcininkų susirinkimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacines priemones. Jeigu nėra galimybės naudotis telekomunikacinėmis priemonėmis dalyvaujant ir balsuojant Akcininkų susirinkime, galima siūlyti akcininkams balsuoti užpildant bendruosius balsavimo biuletenius arba balsavimą organizuoti apklausos būdu raštu, jei nė vienas akcininkas dėl to neprieštarauja.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga siekiant sklandžiai organizuoti Jūsų įmonės veiklą!

Turite klausimų ar prireikė pagalbos ruošiant Akcininkų susirinkimo dokumentų projektus? TRINITI JUREX komanda yra pasiruošusi panaudoti įgytą patirtį ir žinias, padėti ir pakonsultuoti! Maloniai prašome kreiptis Jums patogiu laiku, el. paštu giedre.ciuladiene@trinitijurex.lt arba tel. +370 699 97310.