Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Prekių ženklo laikinas nenaudojimas karantino laikotarpiu. Kokios pasekmės gresia?

Kai kurios verslo bendrovės negali teikti paslaugų, siūlyti prekių parduotuvėse ar kitaip tęsti savo komercinės veiklos, kaip buvo įprasta prieš paskelbiant karantiną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) dabartine redakcija, ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį jis nebuvo iš tikrųjų naudojamas Lietuvos Respublikoje prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, žymėti ir jeigu nėra svarbių priežasčių jo nenaudoti.  Tai reiškia, kad prekių ženklo naudojimas yra prekių ženklo išsaugojimo sąlyga. Iš esmės analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei atskirose Europos Sąjungos valstybėse.

Ankstesnėje PŽĮ redakcijoje buvo nurodyta, kad ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos arba per penkerius metus nuo apsaugos tarptautinės registracijos ženklui suteikimo Lietuvos Respublikoje dienos ženklo savininkas Lietuvos Respublikoje iš tikrųjų nepradėjo ženklu žymėti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, išskyrus atvejus, kai naudoti ženklą sutrukdė rimtos ir nuo ženklo savininko valios nepriklausančios aplinkybės.

Tarptautinės teisės akte – Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (vadinamoji TRIPS sutartis) –19 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu registracijai išlaikyti reikalaujama prekių ženklą naudoti, registracija gali būti panaikinta, tik jeigu prekių ženklas be pertraukos buvo nenaudojamas ne mažiau kaip trejus metus, jeigu prekių ženklo savininkas neįrodo, jog buvo svarbių priežasčių, kurios trukdė naudoti prekių ženklą. Aplinkybės, atsiradusios nepriklausomai nuo prekių ženklo savininko valios, kurios trukdo naudoti prekių ženklą, pavyzdžiui, importo suvaržymai ar kitokie vyriausybės keliami reikalavimai prekių ženklais apsaugotoms prekėms ar paslaugoms, turi būti pripažįstamos svariomis nenaudojimo priežastimis.

Europos Sąjungos teisingumo teismas yra taip pat nurodęs, kad „tinkamos priežastys“ nenaudoti prekių ženklo yra tiesiogiai su prekių ženklu susijusios kliūtys, dėl kurių jo naudojimas tampa neįmanomas arba nepriimtinas ir kurios nepriklauso nuo minėto prekių ženklo savininko valios.

Ar prekių ženklo savininkas, gindamas savo įregistruotą prekių ženklą nuo jo panaikinimo dėl nenaudojimo iš tikrųjų laikotarpiu, kuris apima ir karantino laikotarpį, yra saugus išsaugoti savo prekių ženklo registraciją?

Visais atvejais suinteresuotam asmeniui pateikus prašymą dėl prekių ženklo panaikinimo dėl nenaudojimo iš tikrųjų, prekių ženklo savininkas turi teisę pateikti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus. Jeigu prekių ženklo savininkas gali įrodyti, kad buvo svarbių priežasčių prekių ženklo nenaudoti, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras negali panaikinti tokio ženklo registracijos.

Mūsų nuomone, prekių ženklo savininkas gali teigti, kad jo prekių ženklo naudojimas tapo neįmanomas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė (-o) nuo jo valios, pavyzdžiui, dėl Vyriausybės apribojimų prekių ir/ar paslaugų atžvilgiu, kurios yra žymimos jo konkrečiu prekių ženklu. Tai būtų laikoma svarbia priežastimi nenaudoti prekių ženklo.

Bet kokiu atveju prekių ženklų savininkams rekomenduojame išlaikyti veikiančias internetines svetaines, kuriose naudojamas jų prekių ženklas. Taip pat tiems prekių ženklų savininkams, kurie išvis negali vykdyti savo komercinės veiklos dėl situacijos, nulemtos COVID-19, rekomenduojame jų internetinėse svetainėse nurodyti, kad tam tikros prekės ir/ar paslaugos, žymimos atitinkamu prekių ženklu, negali būti teikiamos būtent dėl situacijos, nulemtos COVID-19. Taip pat prekių ženklų savininkams rekomenduojame išlaikyti kontaktą su vartotojais įvairiuose socialiniuose tinkluose. Svarbu tai, kad prekių ženklo naudojimas būtų išorinis, t. y. matomas esamiems ar potencialiems vartotojams, bei tai, kad jis būtų naudojamas toms prekėms ir/ar paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas.