Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
03-03-2022

Paramos Ukrainai skyrimo gairės

Dėl prasidėjusio karo Ukrainoje visas pasaulis prisideda prie paramos skyrimo Ukrainai, ne išimtis ir Lietuvos verslai. Tačiau tam, kad parama tinkamai pasiektų tikslinį jos gavėją ir nebūtų pažeisti teisės aktai, būtina žinoti pagrindines jos skyrimo taisykles. Atsižvelgiant į tai, TRINITI JUREX žemiau pateikia pagrindines ir svarbiausias paramos skyrimo gaires būtent Ukrainai.

PARAMOS SUTARTIES FORMA

Paramos sutartis, kurios suma yra didesnė kaip 14 500 EUR, turi būti notarinės formos. Reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį, o tai gali sukelti rimtas teisines pasekmes. Tokiu atveju viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį.

PARAMOS DALYKAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymu, paramos dalyku išimtinai gali būti:

  1. Piniginės lėšos;
  2. Bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ir įsigytas prekes (medicinos priemonės, drabužiai ar kt.);
  3. Suteiktos paslaugos;
  4. Skiriama 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalis.

KAM GALI BŪTI TEIKIAMA PARAMA

Svarbu atkreipti dėmesį, jog pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus parama yra pripažįstama tik tuomet, kai ji teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Deja, tačiau Ukraina nepriklauso Europos ekonominės erdvės valstybėms. Būtent dėl šios priežasties, norint paremti Ukrainą ir/ar joje įregistruotus subjektus, siūlome tai daryti per Lietuvoje veikiančius juridinius asmenis, turinčius paramos gavėjo statusą ir teikiančius labdarą būtent Ukrainai ir/ar jos subjektams.

PARAMOS TEIKĖJO APSKAITA

Viena svarbiausių taisyklių – paramos gavėjai privalo tvarkyti teikiamos paramos apskaitą. Joje turi būti nurodyti duomenys apie konkretų subjektą, kuriam buvo suteikta parama, paramos dalykas bei jo vertė.

PRIEŽIŪRA

Lietuvoje labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI). Juridinis asmuo, kuris suteikė paramą, privalo pateikti metinę ataskaitą VMI. Kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma viršija 15 000 EUR, tuomet papildomai turi būti teikiama dar ir mėnesio ataskaita . Nustačiusios labdaros ir paramos teikimo, gavimo arba naudojimo pažeidimus, kontrolės institucijos gali panaikinti gaunamas mokesčių lengvatas ir taikyti įstatymų nustatytas sankcijas.

SVARBU

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimus, jau galime rasti užregistruotą Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo projektą, kuris Lietuvos mokesčių mokėtojams suteiks galimybę teikti paramą Ukrainai tiesiogiai.

Jeigu bus priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasiūlytas pakeitimas, parama Ukrainoje registruotiems juridiniams asmenims, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, atitiks paramos apibrėžimą, nustatytą Labdaros ir paramos įstatyme. Vis tik parama negalės būti teikiama ribotai apyvartoje esančiais produktais. Labdaros ir paramos įstatymo numatoma įsigaliojimo data yra 2022 m. balandžio 1 d.

Papildomai Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė išaiškinimą. Tuo metu kai Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis, teikiant paramą Ukrainai, tokiu atveju kai turėtų būti, tačiau nėra notaro patvirtintos paramos teikimo sutarties, bet yra kiti paramos teikimo faktą patvirtinantys dokumentai (laisvos formos sumokėjimą patvirtinantys dokumentai), suteiktos paramos suma galėtų būti pripažįstama suteikta pagal Labdaros ir paramos įstatymą, vadovaujantis turinio viršenybės prieš formą principu.