Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Kaip gauti force majeure pažymą?

COVID-19 virusas sukėlė anksčiau dar neregėtas pasekmes – beveik visame pasaulyje, tuo tarpu ir Lietuvoje, paskelbtas karantinas, dėl kurio daugelis verslų nebegali vykdyti savo sutartinių prievolių. Nemažai įmonių norėtų pasinaudoti galimybe gauti force majeure pažymą, kuri suteiktų daugiau teisinio užtikrintumo dėl negalėjimo įvykdyti prievolių. Tačiau prieš kreipiantis į atitinkamą įstaigą dėl pažymos gavimo reikia pasiruošti tiek tinkamus dokumentus, tiek atlikti atitinkamus veiksmus.

Visų pirma prieš prašant force majeure pažymos turite įsitikinti, kad galite pasinaudoti force majeure aplinkybėmis: priežastys yra aptartos sutartyje ar patenka į Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse pateiktą force majeure aprašymą. Labai rekomenduojama pasitarti su teisininkais, ar galite naudotis force majeure aplinkybėmis dėl prievolių neįvykdymo, nes klaidingai pasinaudoję force majeure vėliau galite labai nukentėti. Taip pat reikia pranešti kitai sutarties pusei apie tai, kad negalite įvykdyti savo prievolių dėl force majeure aplinkybių, tai yra būtina sąlyga pažymai gauti.

Force majeure pažymas išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Jei įsitikinote, kad galite pasinaudoti force majeure aplinkybėmis, prieš kreipiantis į rūmus dėl pažymos išdavimo reikia pasiruošti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Jis turi būti motyvuotas, jame reikia išvardinti, kaip jūsų atveju pasireiškia force majeure ir kodėl dėl šių aplinkybių negalite vykdyti savo įsipareigojimų.
  2. Sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos jūs dėl force majeure aplinkybių neįvykdėte savo įsipareigojimų. Prekybos, pramonės ir amatų rūmams nereikia teikti konfidencialios informacijos.
  3. Kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius force majeure aplinkybių egzistavimą.
  4. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie force majeure aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai. Tai gali būti ir dokumentų kopijos.
  5. Dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl force majeure aplinkybių mastą.
  6. Dokumentą apie rūmams sumokėtą rinkliavą – 200 eurų. Jei šios sumos sumokėti niekaip neįstengsite, prireikus gali būti taikoma rinkliavos nuolaida, kurios dydį nustato rūmai.
  7. Prireikus rūmai gali pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų ar patikslinti duotuosius per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.

Svarbu atkreipti dėmesį tai, kad visi pateikiami dokumentai dėl force majeure pažymos gavimo turi būti lietuvių kalba, tad jei turite dokumentų kita kalba, juos reiktų išversti prieš teikiant Prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Rūmai išnagrinėja asmens prašymą ir išduoda pažymą arba motyvuotai atsisako ją išduoti per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo.

Susisiekite su Vytautu vytautas.kalmatavicius@triniti.lt