Įžvalgos
Lietuva
Naujienos
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais
06-21-2021

Galimybė gauti e. rezidento kortelę nuo š. m. birželio 21 d.

 class=

Užsienietis, būdamas elektroniniu rezidentu turi galimybę elektroniniu būdu naudotis visomis elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, t.y. steigti įmones, atidaryti sąskaitas banke ar deklaruoti mokesčius Lietuvoje, net fiziškai čia nebūdamas. Asmeniu, turinčiu elektroninio rezidento statusą, Lietuvoje gali tapti pilnametystės sulaukęs užsienio pilietis, užpildęs ir elektroniniu būdu pateikės prašymą dėl LR elektroninio rezidento statuso suteikimo Migracijos Departamentui. Išnagrinėjus prašymą ir priėmus palankų sprendimą išduodamos elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės, kurios leis užsieniečiui naudotis elektroniniu būdu teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis Lietuvoje.

Daugiau informacijos

Possibility for a foreigner to receive an e-resident status in Lithuania

The e-resident status will enable foreigners to use all e-services, i. e. establish a company, open a bank account or declare taxes in Lithuania remotely. A foreigner who has reached the age of majority may receive an e-resident status in Lithuania by submitting an online application to the Migration Department for granting the e-resident status. If a positive decision on granting the status of an electronic resident is made, the foreigner receives an electronic identification and electronic signature means which allow the foreigner to use online administrative, public, or commercial services in Lithuania.

Learn more